Офіційні умови проведення рекламного інтернет-конкурсу
«Великі маленькі перемоги Kinder Chocolate»

Увага! У зв’язку з необхідністю та керуючись пунктами 1.4 та 9.5. Офіційних умов проведення рекламного інтернет-конкурсу «Великі маленькі перемоги Kinder Chocolate» внесено зміни до процедури отримання подарунків конкурсу переможцями конкурсу, а саме до п.7.2 та 7.4. вказаних Офіційних умов.Зміни вступають в силу з моменту оприлюднення їх на даному Сайті у складі Офіційних умов проведення рекламного інтернет-конкурсу «Великі маленькі перемоги Kinder Chocolate».

Організатор: ТОВ «Ферреро Україна», ЄДРПОУ 32424407. Місцезнаходження: вул. Амосова, 12, корпус 1, м. Київ, 03680, Україна, тел.: +38 (044) 247-19-35/36

Виконавець-1: ТОВ «Еймбюланс», ЄДРПОУ 37472324. Місцезнаходження: вул. Артема, 50, оф.8А, м. Київ, 04053, Україна, тел.: +38 (050) 413-09-31.

Виконавець-1 є відповідальним за належну організацію роботи сайту, що знаходиться за адресою: www.kinder-promo.com.ua, його технічну підтримку та редагування, проведення комунікації з Учасниками інтернет-конкурсу в мережі Інтернет, соціальне Інтернет медіа залучення, інформування всіх Учасників інтернет-конкурсу «Великі маленькі перемоги Kinder Chocolate» (надалі – «Конкурс»), щодо ключових подій на сайті www.kinder-promo.com.ua (надалі – «Сайт»).

Виконавець-2: ТОВ «ПРОФІ ЛАБ», ЄДРПОУ 34691924. Місцезнаходження: м. Київ, вул. Драгомирова, 10/10, кім.61, тел.: +38 (044) 287-21-00. Виконавець-2 є відповідальним за належну організацію роботи Гарячої лінії 0-800-30-40-30 (надалі – «гаряча лінія») Конкурсу, повідомлення всіх Переможців Конкурсу про їх перемогу, доставка та вручення подарунків Переможцям Конкурсу.

Термінологія Конкурсу:

Упаковка продукту - у Конкурсі беруть участь товари під ТМ «Kinder® Chocolate»: Молочний шоколад Kinder® Chocolate з молочною начинкою (60%) масою нетто 50 г та 100 г у спеціальній рекламній упаковці, що анонсує проведення Конкурсу, на яку до початку Конкурсу Організатором наноситься унікальний код (надалі — «Код»), необхідний для участі у Конкурсі.

Код - Код являє собою комбінацію арабських цифр та латинських літер, нанесених на внутрішній стороні Упаковки продукту. Коди на Упаковках продукту не повторюються та є унікальними. Один і той самий Код не може бути використаний більш ніж один раз.

Загальні умови проведення Конкурсу:

 

1. Територія, строки проведення Конкурсу та мета проведення Конкурсу:

 

1.1. Конкурс проводиться на всій території України* за допомогою смс-реєстрації кодів або у глобальній мережі Інтернет на Сайті за адресою: www.kinder-promo.com.ua з урахуванням особливостей мережі Інтернет.

*за винятком території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь у зв'язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, № 1207-VII, а також територій Донецької та Луганської областей, виключно з міркувань безпеки мешканців цих регіонів

1.2. Конкурс триває з «01» вересня 2014 року до «30» грудня 2014 року включно - загальний період проведення Конкурсу.

1.2.1. З «01» вересня 2014 року (00:00:01 год. за київським часом) по «15» листопада 2014 року (23:59:59 год. За київським часом) включно – період протягом якого можна стати Учасником даного Конкурсу.

1.3. Деталі Конкурсу можна дізнатися за телефоном гарячої лінії 0-800-30-40-30, або на Сайті за адресою: www.kinder-promo.com.ua.

1.4. Організатор Конкурсу має право на зміну періоду проведення Конкурсу, території, місця проведення Конкурсу, а також усіх інших умов Конкурсу.

В разі будь-яких змін або доповнень умов Конкурсу (положень даних Правил), повідомлення про це буде опубліковано на Сайті.

1.5. Метою проведення Конкурсу є просування товарів, продаж яких здійснюється під знаком для товарів та послуг «Kinder® Chocolate» (Кіндер® Шоколад) — молочного шоколаду Kinder Chocolate з молочною начинкою серед споживачів, реклама таких товарів та підвищення споживчого інтересу до таких товарів.

1.6. Купуючи товари під ТМ «Kinder® Chocolate»: Молочний шоколад Kinder® Chocolate з молочною начинкою (60%) масою нетто 50 г та 100 г, у спеціальній Рекламній упаковці з Кодом, Учасник не вносить ніякої додаткової плати, пов’язаної з участю у Конкурсі (окрім безпосередньої ціни товару).

Подарунковий фонд Конкурсу не формується за рахунок оплати Учасником вартості товару.

2. Вимоги до Учасників Конкурсу:

2.1. Брати участь в Конкурсі мають змогу громадяни України, яким на момент Конкурсу виповнилось 18 років, та які постійно проживають на території України та в період проведення Конкурсу виконали умови та правила даного Конкурсу (надалі – «Учасники»).

2.2. Участь в Конкурсі обмежено дієздатних та недієздатних громадян здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством України.

2.3. Учасниками Конкурсу не визнаються та не можуть бути наступні особи, незалежно від виконання ними умов даних Правил: працівники Організатора/Виконавця-1/Виконавця-2 Конкурсу і будь-яких інших осіб, які беруть участь у підготовці, організації та проведенні Конкурсу, та їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки); іноземці, особи без громадянства, неповнолітні.

2.4. Учасники Конкурсу під час участі у Конкурсі зобов’язуються:

- дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України;

- дотримуватися правил користування Сайтом www.kinder-promo.com.ua, викладених в даних Правилах;

- свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Конкурсу;

- не чинити дій, які ставлять під сумнів правомочність та добросовісність участі такого Учасника у Конкурсі;

- зберігати Упаковки товару із зареєстрованими Кодами до моменту отримання Подарунків Конкурсу.

2.5. Учасником Конкурсу вважається особа, яка відповідає вимогам Розділу 2 даних Правил і належним чином виконала усі вимоги даних Правил.

2.6. Учасники Конкурсу повинні мати паспорт громадянина України й реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код) та бути готовими надати копії даних документів на вимогу Організатора та/або Виконавців Конкурсу.

2.7. Кожен Учасник може взяти участь у Конкурсі необмежену кількість разів, реєструючи Коди, та публікуючи (розміщуючи) на Сайті Конкурсні роботи по одній від кожного Учасника, які відрізняються одна від одної та відповідають умовам даних Правил.

3. Умови здобуття права на отримання Подарунків Конкурсу:

3.1. Приймаючи участь в даному Конкурсі, Учасники можуть отримати право на здобуття Подарунків Конкурсу, відповідно до положень даних Правил.

3.2. Отримати право на здобуття відповідного Подарунку Конкурсу можна 2 (двома) шляхами:

- за допомогою реєстрації Коду (за допомогою СМС-повідомлення або через Сайт), що дає право претендувати на отримання Подарунків першого рівня;

- за участь в Активності даного Конкурсу під назвою «Кубок Великого Маленького Переможця», що дає право претендувати на отримання Подарунків другого рівня.

4. Реєстрація коду відбувається наступним чином:

4.1. Учаснику, який відповідає вимогам Розділу 2 даних Правил, необхідно придбати товар вказаний в Розділі Правил – «Термінологія інтернет-конкурсу», з відповідною Упаковкою товару.

4.2. Зареєструвати Код, який знаходиться в середині Упаковки товару, за допомогою СМС-повідомлення, в порядку передбаченому в п. 4.3. цих Правил, або шляхом реєстрації на Сайті, в порядку передбаченому в п. 4.4. цих Правил.

4.3. Для реєстрації Коду за допомогою СМС-повідомлення, Учаснику Конкурсу, необхідно в період з 00 годин 00 хвилин 00 секунд за київським часом «01» вересня 2014 року до 23 годин 59 хвилин 59 секунд за київським часом «15» листопада 2014 року включно, надіслати в СМС-повідомленні Код на короткий номер 6464*.

* Вартість відправлення СМС-повідомлення – 0,50 грн. для абонентів КИЇВСТАР, 0,60 грн. для абонентів МТС та 0,59 грн. для абонентів life:). Тариф у гривнях з урахуванням ПДВ. Додатково утримується збір до Пенсійного фонду у розмірі 7,5% з вартості послуги без урахування ПДВ. Тільки для повнолітніх. Технічна підтримка:ТОВ «Центр Глобальних Повідомлень Україна», 04112, м. Київ, вулиця Авіаконструктора Ігоря Сікорського, будинок 8, БЦ Флора-Парк, 4 поверх. тел. (044) 373 69 02, Пн-Пт, з 9:00 до 18:00.

4.3.1. Після реєстрації вірного Коду шляхом відправлення СМС-повідомлення Учаснику у відповідь буде надіслано відповідне СМС-повідомлення з підтвердженням реєстрації Коду.

4.3.2. СМС-повідомлення не враховується, а особа не стає Учасником Конкурсу в наступних випадках:

- Якщо було відправлено невірний Код;

- Якщо СМС-повідомлення містить більше символів ніж, правильний Код;

- Якщо СМС-повідомлення не містить коректний Код;

- Якщо СМС-повідомлення введено в іншому форматі, аніж вказано в п.4.3. даних Правил;

- Якщо СМС-повідомлення містить Код, який не може бути ідентифікований (містить крім Коду зайві символи, пробіли тощо), за таких умов Учасник отримує відповідне СМС-повідомлення.

- Якщо СМС-повідомлення відправлене за межами Конкурсного періоду, встановленого даними Правилами.

4.4. Для реєстрації Коду за допомогою Сайту, Учаснику Конкурсу необхідно перейти на Сайт Конкурсу за адресою: www.kinder-promo.com.ua, та здійснити наступні дії:

4.4.1. На головній сторінці Сайту натиснути кнопку «Зареєструвати код», щоб зареєструвати вірний Код у відповідному розділі Сайту. Код має бути введено в наступному форматі XXXXXXXXXX.

4.4.2. Після реєстрації вірного Коду шляхом реєстрації його через Сайт відкриється вікно з підтвержденням реєстрації.

При реєстрації Учасником Конкурсу наступних Кодів, вони будуть автоматично заноситись в базу за номером його мобільного телефону, що був зареєстрований в Конкурсі.

4.5. Один і той самий Код може бути зареєстрований тільки одним Учасником, і тільки один раз протягом Конкурсного періоду, і тільки одним із можливих способів (через СМС-повідомлення або Сайт).

За відповідним номером мобільного телефону може реєструватися лише 1 (один) Учасник Конкурсу.

4.6. Ідентифікація Учасників Конкурсу, яка стосується Учасників, що взяли участь в Конкурсі лише через реєстрацію Кодів, без участі в Активності під назвою «Кубок Великого Маленького Переможця», здійснюється Виконавцями Конкурсу за допомогою номеру мобільного телефону, з якого було відправлене СМС-повідомлення з правильним Кодом, або який було вказано при реєстрації Коду на Сайті, та зареєстрованим Кодом.

4.7. Один Учасник Конкурсу має право реєструвати, не більше 20 (двадцяти) вірних Кодів протягом доби.

4.8. Організатор та Виконавці не несуть відповідальності за технічні збої, пов’язані з реєстрацією Кодів та деякими іншими питаннями, в тому числі:

4.8.1. За розірвання договірних відносин між оператором(ами) мобільного зв’язку і як наслідок – неможливість відправки СМС-повідомлень на короткий номер 6464;

4.8.2. За затримки СМС-повідомлень, а також будь-які інші технічні збої в роботі операторів мобільного зв’язку, що виникли не з вини Виконавців чи Організатора.

4.8.3. За неможливість з’єднання з коротким номером 6464, на якій необхідно надіслати СМС-повідомлення, якщо оператором мобільного зв’язку в конкретному місті (місцевості) така послуга не підтримується.

4.8.4. За розірвання договірних відносин між оператором(ами) мережі Інтернет та/або будь-які інші технічні збої в роботі мережі Інтернет і як наслідок – неможливість реєстрації Коду на Сайті.

4.9. Визначення Переможців, серед Учасників, які здійснили реєстрацію Кодів, згідно положень Розділу 4 даних Правил (за допомогою СМС-повідомлень або через Сайт).

4.9.1. Усі Учасники, які обрали, шлях участі в Конкурсі вказаний в Розділі 4 даних Правил, можуть претендувати на отримання Подарунків першого рівня (п. 6.1.1. цих Правил).

4.10. Визначення Організатором Переможців Конкурсу, які отримують Подарунки першого рівня здійснюється за допомогою Інтернет-сервісу випадкового вибору «Random.org», робота якого заснована на принципі випадкової вибірки. У даному сервісі не містяться приховані алгоритми (в тому числі вихідні тексти комп’ютерних програм), інформаційні масиви, вузли чи агрегати, недоступні для інспектування та тестування з боку органів, які здійснюють контроль за проведенням Конкурсу.

4.11. Визначення Переможців Конкурсу відбуватиметься щопонеділка, починаючи з «15» вересня 2014 року о 13:00 за київським часом за період з «01» вересня 2014 року по «15» листопада 2014 року включно, шляхом проведення жеребкування серед усіх Учасників Конкурсу, які зареєстрували Коди за допомогою СМС-повідомлення чи на Сайті Конкурсу починаючи з «01» вересня 2014 року. Одиницею жеребкування, яка буде використовуватися в сервісі випадкового вибору «Random.org», вважаються унікальний зареєстрований числовий Код Учасника зареєстрований на Сайті або за допомогою СМС-повідомлення.

4.11.1. Визнаються некоректними, не враховуються та не реєструються: вигадані Коди; Коди, які введені з помилками; Коди, які вже були використані для участі у Конкурсі (іншими особами або самим Учасником), Коди, які були зареєстровані після моменту закінчення терміну проведення Конкурсу (пізніше 23:59:59 год. За київським часом «15» листопада 2014 року включно).

Якщо будуть траплятися випадки виявлення будь-якого маніпулювання (накручування) з Кодами, Організатор та/або Виконавці Конкурсу залишають за собою право заблокувати можливість вводу Кодів для такого Учасника без пояснення причини такого блокування.

4.12. Учасники можуть стати Переможцями Конкурсу та отримати Подарунки Першого рівня декілька разів, але лише один раз в рамках кожного з типів Подарунків. У випадковому виборі Переможців Конкурсу по кожному з типів подарунків кожного разу приймають участь усі зареєстровані Коди за відповідний період, вказаний нижче, за який проводиться розіграш:

1-ший розіграш - 15.09.14 серед усіх зареєстрованих кодів в період  01-14.09.14 включно

2-гий розіграш - 22.09.14 серед усіх зареєстрованих кодів в період 15-21.09.14 включно

3-тій розіграш - 29.09.14 серед усіх зареєстрованих кодів в період 22-28.09.14 включно

4-тий розіграш - 06.10.14 серед усіх зареєстрованих кодів в період 29.09-05.10.14 включно

5-тий розіграш - 13.10.14 серед усіх зареєстрованих кодів в період 06.10-12.10.14 включно

6-тий розіграш - 20.10.14 серед усіх зареєстрованих кодів в період 13.10-19.10.14 включно

7-мий розіграш - 27.10.14 серед усіх зареєстрованих кодів в період 20.10-26.10.14 включно

8-мий розіграш - 03.11.14 серед усіх зареєстрованих кодів в період 27.10-02.11.14 включно

9-тий розіграш - 10.11.14 серед усіх зареєстрованих кодів в період 03.11-09.11.14 включно

10-тий розіграш - 17.11.14 серед усіх зареєстрованих кодів в період 10.11-15.11.14 включно

4.13. Організатор та Виконавці Конкурсу не несуть відповідальності за можливі проблеми, технічні помилки або неналежну роботу Інтернет сервісу «Random.org».

4.14. Учасники несуть особисту відповідальність за достовірність наданої ними контактної інформації чи персональних даних.

4.15. Переможці Конкурсу, визначені шляхом жеребкуванння (за допомогою Інтернет сервісу випадкового вибору «Random.org») будуть оголошуватися на сторінці «Переможці» на Сайті за адресою: www.kinder-promo.com.ua, щопонеділка починаючи з «15» вересня 2014 року по «17» листопада 2014 року включно до 18:00 години за київським часом (окрім вихідних днів). Результати таких жеребкувань (визначень Переможців) фіксуються протоколом комісії у складі 5 представників Організатора та Виконавців Конкурсу і засвідчується нотаріально.

5. Участь в Активності під назвою «Кубок Великого Маленького Переможця», яка полягає в створені Конкурсної роботи та надає можливість Учасникам Конкурсу, право претендувати на отримання Подарунків другого рівня, полягає в наступному:

5.1. Користувачеві або вже зареєстрованому Учаснику (у відповідності до Розділу 4 даних Правил), що відповідає вимогам розділу 2 даних Правил, необхідно зайти на Сайт Конкурсу за адресою: www.kinder-promo.com.ua.

5.1.1. В період з 00 годин 00 хвилин 00 секунд за київським часом «01» вересня 2014 року до «23» годин 59 хвилин 59 секунд за київським часом «15» листопада 2014 року включно, необхідно створити власний профіль на Сайті Конкурсу:

або за допомогою власного аккаунту в однієї із соціальних мереж: Вконтакті/Фейсбук/ Однокласники,

або використати стандартну Форму реєстрації та ввести наступні персональні дані Учасника Конкурсу у спеціальну реєстраційну форму у розділі «Реєстрація» (створити свій профіль):

- П.І.Б (прізвище, ім’я та по-батькові) особи, що реєструє профіль на Сайті Конкурсу;

- номер контактного телефону (з кодом міста або номер мобільного телефону з кодом мобільного оператора у форматі +38 ХХХ-ХХХ-ХХ-ХХ;

- е-mail (адресу електронної пошти);

- пароль до свого профілю.

5.1.2. Ознайомитись і погодитись з даними Правилами (прийняти їх).

5.2. Створений профіль реєструється на Сайті Конкурсу автоматично.

5.3. Протягом періоду проведення Конкурсу, Учасник Конкурсу має право змінювати персональні дані, введені при створенні профілю, у випадку використання при реєстрації стандартної Форми реєстрації.

5.4. Далі Учаснику необхідно продовжити реєстрацію на Сайті шляхом створення Конкурсної роботи «колекції великих маленьких перемог малюка» - відповідних дитячих досягнень.

5.4.1. Конкурсна робота:

Конкурсною роботою є Ілюстрація створена Учасником за допомогою сервісів Сайту та власних матеріалів. Конкурсна робота має містити обкладинку та серію листівок про великі маленькі перемоги (щоденні досягнення) дитини. Обкладинка повинна містити портретне фото дитини віком від 3 (трьох) до 10 (десяти) років станом на «01» вересня 2014 року, прізвище та ім’я дитини, місто проживання, вік та стать дитини. Кожна листівка про великі маленькі досягнення дитини має містити опис перемоги малюка, фотографію.

Фотографії завантаженні на Сайт повинні відповідати наступним вимогам:

- створені власним творчим шляхом та/або з отриманням всіх необхідних для публікації Фотографії дозволів та прав;

- розмір 1 (однієї) Фотографії не може бути більшим 3 (трьох) МБ;

- Фотографії мають бути в одному з наступних форматах: *jpg або *png;

- розмір Фотографії має бути не меншим, ніж 500×500 пікселів;

- Портретна Фотографія має містити зображення однієї дитини у віці від 3 (трьох) до 10 (десяти) років станом на «01» вересня 2014 року, відзнятої крупним планом та з виразною мімікою (не створеної з використанням комп’ютерної графіки і спеціалізованих програм для обробки фотозображень — фоторедакторів тощо);

- Фотографії досягнення малюка мають містити зображення однієї дитини у віці від 3 (трьох) до 10 (десяти) років станом на «01» вересня 2014 року, відзнятої в момент досягнення (не створеної з використанням комп’ютерної графіки і спеціалізованих програм для обробки фотозображень — фоторедакторів тощо);

- Фотографії можуть бути зроблені будь-яким технічним способом, у тому числі з використанням мобільного телефону або фотокамери, та оброблені у фоторедакторі виключно з метою покращення кольорів, контрасту та чіткості зображення.

Не допускаються до участі в Конкурсі:

- Роботи, які презентують Учасника, уже зареєстрованого на Сайті у рамках Конкурсу, за винятком випадків, коли Учасник замінює раніше опубліковану роботу на нову та видаляє першу роботу;

- Роботи, які містять елементи жорстокості, насилля, приниження честі та гідності, еротики, порнографії, насильства, що ображають честь та гідність будь-яких осіб, які можуть стати причиною збудження соціальної, расової, національної, політичної або релігійної ворожнечі та/або нетерпимості, що зображують процес паління цигарок, кальяну, вживання алкогольних напоїв та наркотичних чи психотропних речовин, будь-які інші матеріали, які суперечать чинному законодавству України;

- роботи, в яких не додано портретне фото дитини;

- роботи, в яких додано фото, що не відображають досягнень дитини;

- роботи, в яких замість фотографій завантажено малюнки, картинки, відтиски, скріншоти, фото-коллажі, комп’ютерна графіка та інше;

- роботи, на фото в яких за допомогою фоторедактора внесено сторонні елементи (написи, рамки, тощо);

- роботи, на фото в яких зображені діти віком молодше 3 (трьох) років або старше 10 (десяти) років станом на «01» вересня 2014 року.

До публікації на Сайті з метою участі у Конкурсі допускаються лише Конкурсні роботи, які пройшли перевірку на відповідність даним Правилам (модерацію). Перевірка (модерація) проводиться Виконавцем-1 або уповноваженою ним особою в робочі дні протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту публікації Конкурсної роботи на Сайті. Організатор/ Виконавець-1 Конкурсу залишає за собою право відхиляти Конкурсні роботи, які представлені для участі у Конкурсі (завантажені на Сайт), якщо, на думку Організатора чи Виконавця-1 вони не відповідають даним Правилам або суперечать внутрішній політиці Організатора або можуть негативно вплинути на позиціонування на ринку (імідж) знаку для товарів та послуг «Kinder» (Кіндер). Організатор та Виконавець-1 мають право не доводити до відома Учасників Конкурсу причини як відхилення Конкурсних робіт від участі у Конкурсі до публікацій на Сайті, так і видалення Конкурсних робіт з Сайту після публікації.

Учасники Конкурсу гарантують наявність у них повноважень на завантаження та подальшу публікацію Конкурсних робіт. Беручи участь у Конкурсі (здійснюючи послідовність дій, передбачену даними Правилами для взяття участі у Конкурсі), Учасники підтверджують та гарантують наявність у них всіх виключних майнових та особистих немайнових авторських та суміжних прав на Фотографії, які розміщують на Сайті для участі у Конкурсі, а також належним чином оформленого письмового дозволу від батьків/законних опікунів/піклувальників дитини на використання її зображення в рамках Конкурсу, не обмежене часом, територією та способами використання.

Учасники Конкурсу несуть повну відповідальність, передбачену чинним законодавством України, за порушення прав інтелектуальної власності третіх осіб, викликане їх діями пов’язаними з участю в Конкурсі.

5.5. Для створення Конкурсної роботи необхідно натиснути на кнопку «Додати перемоги».

5.6. Далі необхідно здійснити реєстрацію Коду з Упаковки товару, шляхом введення Коду у спеціальну форму «Зареєструвати код». Реєстрація вважається завершеною також за умови введення номеру телефону, за яким раніше вже було зареєстровано 1 (один) чи більше унікальних Кодів за допомогою СМС-повідомлення або за допомогою Сайту.

5.7. По закінченні виконання послідовності дій, вказаних в пунктах 5.6. даних Правил, необхідно натиснути кнопку «Продовжити» та ввести ім’я, прізвище, вік, стать Вашого малюка та місто проживання, а також завантажити одне портретне фото Вашої дитини.

Фото додається шляхом натискання кнопки «Завантажити фото», потім — кліка «Browse» і вибору у вікні, яке з’явиться (кліком «Open»), файлу, який відповідає технічним вимогам п. 5.4.1. даних Правил (Фотографії), з файлової системи персонального комп’ютера.

5.8. Натиснути кнопку «Далі» та створити портрет малюка за допомогою Сайту з наявних варіантів ілюстрацій. Обрати зачіску для ілюстрації, натискаючи на стрілочки вправо-вліво, а також колір шкіри та колір волосся, натиснувши на кнопки відповідного кольору.

5.9. Натиснути кнопку «Створити» після чого буде збережена ілюстрація та з’явиться кнопка «Додати перемогу».

5.10. Натиснути кнопку «Додати перемогу», у відповідне поле ввести опис досягнення Вашого малюка (не більше 35 символів з пробілами), обрати категорію, якій відповідає досягнення та підібрати ілюстрацію, яка відповідає досяненню, клікаючи кнопки вправо-вліво. За бажанням додати фотопідтвердження досягнення Вашого малюка.

УВАГА! Фотопідтвердження допоможуть Вашій Конкурсній роботі виділитися серед інших, що значно підвищить шанси на виграш відповідного Подарунку Конкурсу. Щоб зберегти та додати досягнення до колекції необхідно натиснути кнопку «Додати».

5.11. Максимальна кількість досягнень малюка, яка може бути додана у Конкурсну роботу складає 30 (тридцять) досягнень.

5.12. По закінченні виконання всієї послідовності дій, вказаних вище, і після проходження модерації Конкурсні роботи стаюсь доступними для перегляду необмеженому колу осіб (всім відвідувачам Сайту) у розділі Сайту «Учасники».

5.13. Учасникам Конкурсу, чиї Конкурсні роботи (або внесена інформація) не пройшли модерацію, з’являється повідомлення у особистому профайлі Учасника на Сайті Конкурсу про те, що Конкурсна робота (або внесена інформація) не прийнята до участі у Конкурсі з причини невідповідності Правилам Конкурсу. При цьому такий Учасник Конкурсу має можливість публікації (розміщення) на Сайті іншої Конкурсної роботи замість відхиленої необмежену кількість разів без додаткової реєстрації Кодів. Однак нова Конкурсна робота також проходить модерацію у порядку, визначеному п. 5.4.1 даних Правил.

5.13. Беручи участь у Конкурсі, Учасник Конкурсу зобов’язується вказувати повні, коректні та достовірні дані, у відповідності до вимог даних Правил.

5.14. Всі податкові зобов’язання стосовно розповсюдження Подарунків Конкурсу та всі ризики, що можуть випливати з таких дій бере на себе Виконавець-2.

5.15. Надання Учасником недостовірних/некоректних даних під час реєстрації на Сайті для участі у Конкурсі, так само як і подальше ненадання або надання невірних/неіснуючих даних звільняє Організатора та Виконавців від обов’язку вручити/надіслати Подарунок, і такий Переможець/Учасник, який здобув право на отримання Подарунка, втрачає право на отримання Подарунка та будь-якої компенсації, в т.ч. і грошової.

5.16. Беручи участь у Конкурсі, Учасник Конкурсу погоджується та підтверджує факт ознайомлення і повної згоди з даними Правилами. Учасник погоджується з тим, що всі опубліковані на Сайті Фотографії або Вирази, які беруть участь у Конкурсі, оприлюднюються Організатором до загального відома таким чином, що будь-яка особа може отримати доступ до них з будь-якого місця та у будь-який час за власним вибором.

5.17. Учасник Конкурсу дозволяє Організатору та підтверджує згоду батьків/законних опікунів/піклувальників неповнолітньої особи на використання Фотографії із зображенням дитини шляхом розміщення (публікації) у відкритому доступі у мережі Інтернет, у тому числі на конкурсній сторінці Сайту, а також у супутніх Конкурсу рекламних матеріалах.

5.18. Учасник Конкурсу гарантує, що для участі у Конкурсі розміщує Фотографії, автором яких він є (або законним правовласником з необхідним об’ємом майнових прав), і таким розміщенням не порушує як авторські, так і інші права та законні інтереси третіх осіб, володіє виключними суміжними правами на Фотографії, що опубліковані на Сайті, та у встановленому законом порядку отримав дозвіл на використання зображення малолітньої особи, що зображена на завантаженій на Сайт Фотографії від батьків/законних опікунів/піклувальників.

5.19. Учасник Конкурсу гарантує, що:

- Він є батьком/матір’ю/законним опікуном/піклувальником особи, зображеної на Фотографії, і дозволяє Організатору та Виконавцям використовувати її зображення у рекламних цілях без сплати йому будь-якої винагороди за це, або він отримав дозвіл від батьків/законних опікунів/піклувальників особи, зображеної на Фотографіях, на використання їх зображень у рекламних цілях. При цьому згода Учасника Конкурсу з даними Правилами означає дотримання письмової форми дозволу на рекламне використання таких зображень та не потребує додатково письмового підтвердження.

- Факт надання Фотографії до участі у Конкурсі (завантаження Фотографії на Сайт Учасником) та її публікації на Сайті (проходження модерації), означає повну та безумовну згоду Учасника Конкурсу, як власника виключних майнових авторських та суміжних прав на безоплатне відчуження (передачу у повному обсязі) Організатору всіх виключних майнових, авторських та суміжних прав на Фотографію, як об’єкт інтелектуальної власності для використання Організатором будь-якими, що не суперечать закону, способами без обмеження по терміну та території використання, а також тиражу відтворення. Учасник дозволяє Організатору використовувати Фотографію анонімно (без вказівки П.І.Б автора, володаря суміжних прав), а також оприлюднювати Фотографію.

- У разі пред’явлення Організатору та/або Виконавцям претензій третіми особами, пов’язаних з порушенням авторських/суміжних або інших прав інтелектуальної власності на Фотографії, або у зв’язку з їх розміщенням на Сайті, рекламних матеріалах, тощо відповідальність за таке порушення несуть відповідні Учасники Конкурсу, що завантажили спірні Фотографії.

- У випадку пред’явлення третіми особами претензій до Організатора та/або Виконавців, пов’язаних з розміщенням на Сайті та/або подальшим використанням Фотографій, а також з використанням Організатором та/або Виконавцями переданих їм Учасником Конкурсу згідно з даними Правилами виключних майнових авторських та суміжних прав на використання Фотографій, Учасник Конкурсу зобов’язується урегулювати вказані претензії своїми силами та власним коштом без залучення Організатора та/або Виконавців.

- У випадку порушення Учасником зобов’язань, вказаних у даних Правилах, що викликало виникнення у Організатора та/або Виконавців збитків, Учасник Конкурсу зобов’язаний відшкодувати такі, документально підтверджені, збитки у повному обсязі.

5.20. Організатор залишає за собою право відсторонити від участі у Конкурсі Учасників, які порушили вказані вище гарантії.

5.21. Визначення Переможців, серед Учасників, які взяли участь в активності «Кубок Великого Маленького Переможця».

Усі Учасники, які обрали, шлях участі в Конкурсі вказаний в Розділі 5 даних Правил, можуть претендувати на отримання Подарунків другого рівня (п. 6.1.2. цих Правил).

5.22. Журі обирає 100 (сто) Переможців Конкурсу, які отримують Подарунки другого рівня до «24» листопада 2014 року включно серед усіх зареєстрованих Учасників, що створили Конкурсні роботи на Сайті Конкурсу в період з «01» вересня 2014 року по «15» листопада 2014 року включно.

Конкурсні роботи повинні відповідати іншим вимогам даних Правил. Вік Учасників та осіб, зображених на Конкурсних роботах, визначається станом на «01» вересня 2014 року. Журі оцінює Конкурсні роботи, керуючись наступними вимогами до змісту робіт, а саме: які з них містять найцікавіші фотопідтвердження досягнень малюка та найкращим чином співпадають з іміджем знаку для товарів та послуг «Kinder®» (Кіндер).

5.23. Журі на власний розсуд обирає серед 100 (сто) Переможців Конкурсу 10 (десять) Переможців, які отримують Подарунки другого рівня до «24» листопада 2014 року включно у супроводі зі зйомкою вручення Подарунків, що створили Конкурсні роботи на Сайті Конкурсу в період з «01» вересня 2014 року по «15» листопада 2014 року включно.

5.24. Журі для визначення Переможців, які отримують Подарунки другого рівня, складається з представників Організатора та Виконавців Конкурсу у кількості -5 осіб. Склад журі може бути змінено. Дані зміни будуть оголошені на Сайті.

5.25. За результатами вибору Головних Переможців складається протокол, який підписується журі та Організатором Конкурсу та завіряється нотаріально.

5.26. Рішення журі є остаточним і може бути переглянуто тільки за умови, якщо Переможець Конкурсу не виконає умови, необхідні для отримання відповідного Подарунку, згідно з вимогами даних Правил.

5.27. Результати проведення Конкурсу є остаточними і не підлягають перегляду, за винятком випадків виявлення Організатором та/або Виконавцями Конкурсу після оголошення таких результатів порушень порядку та правил участі у Конкурсі, які будуть допущені у процесі проведення Конкурсу Учасниками Конкурсу, які здобули право на отримання Подарунків Конкурсу.

6. Подарунковий Фонд Конкурсу:

6.1. Фонд Подарунків Конкурсу складають: 17 550 (сімнадцять тисяч п’ятсот п’ятдесят) штук Подарунків.

6.1.1. Під час розіграшів, які відбудуться 15, 22, 29 вересня 2014 року, 06, 13, 20, 27 жовтня 2014 року, 03, 10,17 листопада 2014 року буде розіграно Подарунки першого рівня:

- 50 (п’ятдесят) планшетних ПК, з них 25 (двадцять п’ять) штук планшетний ПК SamsungGalaxyTab 4 SM-T230 QuadCore 1.2GHz 7.0" 1,5Gb/BT/WiFi/3G/White та 25 (двадцять п’ять) штук планшетний ПК SamsungGalaxyTab 4 SM-T230 QuadCore 1.2GHz 7.0" 1,5Gb/BT/WiFi/3G/EbonyBlack,

- 500 (п’ятсот) штук сертифікатів на покупки в дитячих магазинах або майстер-класи / розваги дитячої тематики (номіналом 500,00 (п’ятсот грн. 00 коп.) грн. кожен),

- 1 000 (одна тисяча) штук «Великі подарунки для творчості»,

- 1 000 (одна тисяча) штук наборів парних футболок «батько-дитина»,

- 15 000 (п’ятнадцять тисяч) штук поповнень рахунку - припейд-продукції на суму 20,00 (двадцять грн. 00 коп.) грн.

6.1.2. Подарунками другого рівня для Учасників Акції є - 100 (сто) індивідуальних кубків для переможців + грамота + набір продукції.

6.2. Кількість Подарунків обмежена кількістю визначеною у п.6.1 даних Правил. Вартість та інші параметри і характеристики Подарунків, визначаються на розсуд Організатора й можуть не збігатись з очікуваннями Учасників. Подарунки Конкурсу можуть відрізнятись від їхніх зображень у рекламних матеріалах (друкованих, Інтернет тощо).

6.3. Заміна Подарунків будь-яким іншим благом (в т.ч. іншим Подарунком) не допускається. Подарунки обміну та поверненню не підлягають.

6.4. Організатор Конкурсу залишає за собою право збільшити загальний Фонд Подарунків Конкурсу.

6.5. Подарунки можуть бути отримані Учасниками Конкурсу, що отримали право на отримання Подарунку, тільки на умовах визначених у даних Правилах.

6.6. Подарунок, що підлягав врученню особі, що здобула право на отримання Подарунку, за результатами Конкурсу, але не виконала усіх умов даних Правил, або будь-яким іншим чином втратила право на отримання Подарунку, буде розіграно повторно під час проведення наступного розіграшу, результатом чого стане збільшення кількості Подарунків, що розігрується на кількість Подарунків попереднього розіграшу, що не були отримані особами, що втратили таке право в результаті невиконання даних Правил.

7. Умови отримання Подарунків Конкурсу Переможцями Конкурсу

7.1. Результати Конкурсу, а саме список Переможців, які отримують Подарунки першого рівня та Переможців, які отримують Подарунки другого рівня (персональні дані: номер телефону або П.І.Б. Переможців Конкурсу із зазначенням відповідних Подарунків таких Переможців) будуть опубліковані на Сайті не пізніше, ніж «24» листопада 2014 року включно.

7.2. Переможців першого рівня та Переможців другого рівня Конкурсу протягом 2 (двох) робочих днів з моменту визнання їх такими, буде про це повідомлено Виконавцями Конкурсу за телефоном, вказаним під час реєстрації Коду за допомогою СМС-повідомлення або під час реєстрації Коду на Сайті або ж за допомогою надіслання приватного повідомлення в один із 2 (двох) наступних способів: або шляхом відправлення приватного повідомлення до аккаунту Переможця (який отримує подарунок другого рівня) в соціальній мережі через, яку Переможець реєструвався для участі у Конкурсі відповідно до п. 5.1.1 даних Правил (створення власного профілю на Сайті Конкурсу), або надіслання приватного повідомлення на - е-mail (адресу електронної пошти) Переможця, який був вказаний при реєстрації (створенні власного профілю на Сайті Конкурсу) у відповідності до положень п.5.1.1. даних Правил.

7.3. Для отримання Подарунку першого рівня Переможець, на вимогу (як письмову, так і усну) представників Виконавця-1 або Виконавця-2, повинен протягом 2 (двох) робочих днів з моменту отримання такої вимоги відправити на електронну пошту info@profilab.com.ua сканкопії документів, необхідні для отримання відповідного Подарунку, а саме: сканкопію паспорта громадянина України, сканкопію облікової картки фізичної платника податків (ідентифікаційного номера), сканкопію фотографії упаковки з кодом.

7.4. Для отримання Подарунку другого рівня Переможець, на вимогу (як письмову, так і усну) представників Виконавця-1 або Виконавця-2, повинен протягом 4 (чотирьох) робочих днів з моменту отримання такої вимоги відправити на електронну пошту info@profilab.com.ua сканкопії документів, необхідні для отримання відповідного Подарунку, а саме: сканкопію паспорта громадянина України, сканкопію облікової картки фізичної платника податків (ідентифікаційного номера), сканкопію фотографії упаковки з кодом. У випадку наявності відповідної додаткової вимоги, Переможець повинен протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту її отримання додатково відправити на електронну пошту info@profilab.com.ua сканкопію свідоцтва про народження дитини, сканкопії дозволів батьків/законних опікунів/піклувальників на використання зображення неповнолітньої особи в рекламних цілях, сканкопію письмового дозволу на використання зображення малолітньої особи, копію згоди на збір та обробку персональних даних.

Під час вручення Подарунків другого рівня у супроводі зі зйомкою 10 (десяти) Переможців, яких Журі обере на власний розсуд серед 100 (ста) Переможців Конкурсу, Переможці зобов’язані передати копії документів, необхідні для отримання відповідного Подарунку, а саме: копію паспорта громадянина України, копію облікової картки фізичної платника податків (ідентифікаційного номера), копію свідоцтва про народження дитини, копії дозволів батьків/законних опікунів/піклувальників на використання зображення неповнолітньої особи в рекламних цілях, надати письмовий дозвіл на використання зображення малолітньої особи та згоду на збір та обробку персональних даних, копію фотографії упаковки з кодом. А також пред’явити оригінали наступних документів: паспорт батьків і свідоцтва про народження дитини представнику Організатора (Виконавця).

7.5.  Відомості та документи, перераховані у п. 7.3.-7.4. даних Правил, передаються з метою нарахування і перерахування до відповідних бюджетів податків, передбачених чинним податковим законодавством України та задля реалізації механіки Конкурсу.

7.6. Подарунки надсилаються Учасникам Конкурсу, які здобули право на такі Подарунки, у строк до «30» грудня 2014 року включно бандероллю за адресою, вказаними Учасниками Конкурсу за телефоном Організатору (Виконавцям-2). Отримання цих гарантованих Подарунків здійснюється Учасниками самостійно, шляхом отримання бандеролі у відділеннях «Укрпошти» або «Нова пошта».

7.7. Подарунки, що не будуть отримані Учасниками Конкурсу у відділеннях «Укрпошти» або «Нова пошта» за вказаною Учасником адресою протягом 30 (тридцяти) календарних днів від дати їх надходження, повертаються відправнику. В цьому випадку вважається, що такий Учасник добровільно відмовився і автоматично втрачає право на отримання Подарунків та/або будь-яких компенсацій в т.ч. і грошової від Організатора/Виконавців Конкурсу, а Організатор залишає за собою право розпорядитися цим гарантованим Подарунком Конкурсу на власний розсуд.

7.8. Організатор (Виконавці) має право у строк до «30» грудня 2014 року включно, зажадати від будь-якого з Переможців Конкурсу надання оригіналів Упаковок товару з Кодами, зареєстрованими ним. Відмова Переможця від надання вказаних Упаковок товару розглядається Організатором як одностороння добровільна відмова такого Переможця від Подарунку.

7.9. Повторне відправлення Подарунків, не одержаних з будь-яких підстав, не передбачається, і Організатор та Виконавці не несуть зобов’язань і не розглядають претензії щодо їх надання або здійснення Учаснику будь-яких компенсацій, в тому числі і грошової.

7.10. Отримання Подарунків Конкурсу допускається лише особами, які отримали на них відповідне право згідно з умовами цих Правил і виключно у порядку, встановленому цими Правилами. У випадку, якщо Переможець Конкурсу з яких-небудь причин не може отримати Подарунок особисто, такий Переможець Конкурсу не має права передати/поступитися своїм правом будь-якій третій особі.

7.11. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил та надання всіх передбачених документів є необхідною умовою отримання Подарнку Конкурсу. Невиконання будь-яких умов, передбачених цими Правилами, позбавляє відповідного Переможця Конкурсу права на одержання Подарунку. При цьому відповідний Переможець Конкурсу вважається таким, що добровільно відмовився від отримання відповідного Подарунку та не має права на одержання від Організатора/Виконавця Конкурсу будь-якої компенсації, в тому числі і грошової.

7.12. Подарунки Конкурсу не підлягають обміну на інше матеріальне чи не матеріальне благо, в тому числі на грошовий еквівалент. Організатор має право замінити Подарунок, який бере участь в Конкурсі, на інший, про що обов’язково попередньо повідомляє на Сайті.

7.13. Організатор/Виконавці Конкурсу і пов’язані з Конкурсом особи не несуть відповідальності за подальше використання Подарунку Конкурсу Переможцями Конкурсу після їх одержання та/або за неможливість Переможцями Конкурсу скористатись наданими Подарунками з будь-яких причин. З моменту одержання Подарунку Переможцем Конкурсу Організатор/Виконавці й пов’язані з Конкурсом особи не відповідають за їхню подальшу долю.

7.14. Організатор/Виконавець Конкурсу не несуть відповідальності за неможливість Учасників Конкурсу за Конкурс отримати або скористатися гарантованими Подарунками Конкурсу з будь-яких причин, що від них не залежать, в т.ч. у зв’язку з відсутністю в нього необхідних документів, а також при відсутності особи, що здобула право на отримання Подарунку Конкурсу, неможливості її повідомлення про відповідний гарантований Подарунок Конкусру так, як це вказано вище, тощо.

7.15. Організатор/Виконавці Конкурсу не несуть зобов’язань щодо якості Подарунків, всі такі претензії пред’являються їх виробникам згідно з гарантійними зобов’язаннями таких виробників.

8. Інформування Учасників Конкурсу:

8.1. Офіційні Правила Конкурсу публікуються на Сайті за адресою: www.kinder-promo.com.ua, також ознайомитись з ними можна за телефоном гарячої лінії 0-800-30-40-30 в період з «01» вересня 2014 року по «30» листопада 2014 року включно.

Телефон гарячої лінії 0-800-30-40-30 працює з понеділка по п’ятницю з 08:00 год. до 21:00 год., у суботу та неділю — з 08:00 год. до 21:00 год. Всі дзвінки в межах України зі стаціонарних номерів телефонів є безкоштовними. Дзвінки з мобільних телефонів сплачуються згідно з тарифами відповідного мобільного оператора.

9. Інші положення:

9.1. У разі виникнення будь-яких спорів стосовно тлумачення умов та правил проведення Конкурсу офіційним визнається тлумачення Організатора, яке є остаточним і обов’язковим для всіх Учасників Конкурсу та не підлягає оскарженню. Рішення Організатора з усіх питань, пов’язаних із проведенням Конкурсу, вважаються остаточними, такими, що не підлягають оскарженню й поширюються на всіх Учасників Конкурсу.

9.2. Учасник Конкурсу своєю участю у даному Конкурсі повністю погоджується із Умовами Конкурсу і повинен їх неухильно виконувати.

9.3. Учасники Конкурсу несуть відповідальність за правильність зазначення всієї інформації, що надсилається ними для участі в Конкурсі.

9.4. Організатор та Виконавці Конкурсу залишають за собою право перевірити документи, які засвідчують вік та особу Учасника.

9.5. Організатор та Виконавці залишають за собою право:

- не вступати у письмові переговори або інші контакти з Учасниками Конкурсу, крім випадків, передбачених даними Правилами та чинним законодавством України, а також при виникненні спірних ситуацій;

- на свій розсуд в односторонньому порядку припинити або призупинити проведення Конкурсу, змінити дані Правила, якщо за будь-якої причини будь-який аспект Конкурсу не може бути реалізований так, як це було заплановано, включаючи причини, викликані виходом із ладу технічного оснащення Сайту внаслідок дії шкідливих програм, неполадок у мережі зв’язку, несанкціонованого втручання, технічних неполадок або з будь-якої іншої причини, яка знаходиться за межами контролю Організатора та/або Виконавців та яка впливає на виконання, безпеку або належне проведення Конкурсу;

- розміщувати рекламні матеріали про Конкурс на Сайті та на будь-яких інших публічних ресурсах;

- проводити інтерв’ю з Переможцями Конкурсу, фото- та відеозйомку у процесі вручення Подарунків 1 рівня, Подарунків 2 рівня Конкурсу та публікувати отримані матеріали на Сайті та на будь-яких інших публічних ресурсах.

9.6. Організатор та Виконавець Конкурсу не несуть відповідальності за роботу і будь-які помилки операторів мобільного, поштового зв’язку та кур’єрських служб, внаслідок яких поштові відправлення не надійшли, надійшли із запізненням, їх було загублено чи пошкоджено; за настання обставин непереборної сили.

9.7. Беручи участь в Конкурсі, кожен Учасник тим самим підтверджує свою повну згоду, що не потребує письмового підтвердження, на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Організатором/Виконавцями Конкурсу, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою/методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення Учасника, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також підтверджує свою повну згоду для надсилання йому інформації, СМС-повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) про наступні активності Організатора тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором або Виконавцями Конкурсу та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних». Учасник має право в будь-який момент відмовитися від отримання СМС-повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) про наступні активності Організатора, попередньо повідомивши Організатора про таке рішення.

9.8. Організатор/Виконавці Конкурсу і пов’язані з Конкурсом особи не несуть відповідальності за неможливість надіслання/надання/використання Подарунків Конкурсу Учасникам Конкурсу з будь-яких причин, що не залежать від Організатора/Виконавця, в т.ч. у випадку, якщо контактна адреса, ім’я та/або прізвище, номер телефону або інший спосіб зв’язку з Учасником були вказані неправильно та/або нерозбірливо, змінені тощо. При цьому такий Учасник не має права на одержання будь-якого заохочення. Організатор/Виконавець Конкурсу не несуть відповідальності за будь-які технічні причини, що перешкоджають доставці електронної пошти та електронних повідомлень.

9.9. Учасники Конкурсу розуміють та згодні дотримуватись умови, що вони можуть надавати засобам масової інформації відомості стосовно участі у Конкурсі та отримання Подарунків, лише за наявності окремої в кожному випадку попередньої письмової згоди Організатора.

9.10. Організатор/Виконавці і пов’язані з проведенням Конкурсу особи не вступають у будь-які спори стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Конкурсу і прав на одержання Подарунків Конкурсу. Організатор/Виконавці Конкурсу не беруть на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких спорах.

9.11. Організатор/Виконавці Конкурсу не несуть будь-якої відповідальності за не можливість осіб взяти участь в даному Конкурсі, через відсутність в їх місцевості у продажу товару, який містить Код.

9.12. Організатор/Виконавці Конкурсу не несе відповідальність за зміст інформації, наданої Учасниками. Учасники погоджуються з тим, що самостійно несуть відповідальність за будь-які розміщені на Сайті матеріали і за їх відповідність вимогам чинного законодавства України, а також за дотримання авторських прав, несанкціоноване використання зареєстрованих товарних знаків, логотипів, назв фірм і будь-які інші можливі порушення прав третіх осіб, що виникли в зв'язку з додавання Учасником матеріалів на Сайті.

9.13. Організатор/Виконавці Конкурсу не компенсує Учасникам Конкурсу вартість послуг операторів, що надають доступ в Інтернет або мобільний зв’язок, та не несе відповідальність за збої в їх роботі. Організатор/Виконавець Конкурсу не несуть відповідальність і не робить виплат у разі втрати будь-якої інформації, пов'язаної з сервісами Сайту і має цінності для Учасника Конкурсу, якщо така втрата сталася в результаті збою в роботі оператора зв'язку, відключення електроенергії і т.п. Організатор/Виконавець Конкурсу не несуть відповідальність за будь-які витрати, втрати або збиток, пред'явлені Організатору/Виконавцям Конкурсу, та що мали місце в результаті зловживання сервісами Сайту або порушення даних правил будь-яким Учасником. Учасник також погоджується з тим, що Організатор/Виконавець Конкурсу не несуть відповідальність за прямі або непрямі збитки (навіть у тому випадку, якщо Організатор/Виконавець Конкурсу був попереджений про можливість збитку), зокрема за втрату прибутку, втрату репутації, втрату даних, нематеріальний збиток і витрати, які були понесені внаслідок: використання або неможливості використання Сайту; незаконного доступу до інформації, розміщеної на Сайті, її зміни і пересилання; поведінки третіх осіб, що використовують Сайт.

9.14. Організатор/Виконавці Конкурсу не несуть відповідальності у разі виникнення форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, антитерористичні операції, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Конкурсу, інші непідвладні контролю з боку Організатора/Виконавців обставини.

9.15. При порушенні Учасником Конкурсу будь-якого з пунктів даних Правил організатор/Виконавця мають право на свій розсуд блокувати доступ такого Учасника до Сайту, відмовивши йому у праві на подальше використання сервісів Сайту Конкурсу.

9.16. Всі авторські права, права на використання торгової марки та інші права на інтелектуальну власність, пов'язані з Сайтом, належать Організатору Конкурсу та/або його ліцензіарам. Крім права використання Сайту, обмеженого даними умовами, жодних інших прав, пов'язаних з використанням Сайту, Учасники не отримують.

9.17. Дозволяється друкувати/пересилати інформацію та зміст Сайту тільки в особистих, некомерційних цілях.

9.18. У разі виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, і/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором відповідно до вимог чинного законодавства України.

9.19. Організатор/Виконавці не несуть відповідальності за інші обставини, не залежні від їх волі.

10. Персональні дані:

10.1. Приймаючи участь в Конкурсі, Учасник тим самим надає Організатору свою повну згоду на збір та обробку його персональних даних (а саме даних, що не становлять особливий ризик та не підлягають повідомленню Уповноваженому з прав людини), з метою реалізації вимог податкового законодавства України, відносин у сфері бухгалтерського обліку, проведення заходів рекламного характеру та маркетингових досліджень, без будь-яких часових обмежень, в тому числі з рекламними цілями — для надсилання інформації та повідомлень про товари під ТМ «Kinder® Chocolate», і т.д. В розумінні Закону України «Про захист персональних даних» Організатор є Володільцем персональних даних, що будуть зібрані в процесі проведення даної Конкурсу, та який затверджує мету обробки персональних даних, строк обробки персональних даних, здійснює обробку персональних даних. Мета обробки персональних даних – забезпечення участі Учасників в Конкурсі та реалізація їх прав у зв’язку з проведенням Конкурсу. Учасник погоджується з тим, що надає згоду Володільцеві персональних даних самостійно встановлювати умови та порядок доступу третіх осіб до його персональних даних відповідно до зазначеної мети та за умови дотримання вимог чинного законодавства України щодо захисту персональних даних. Учасник погоджується з тим, що Володілець персональних даних, не зобов’язаний повідомляти Учасника про передачу його персональних даних третім особам. Учасник своєю участю в Конкурсі, підтверджує, що йому повідомлено про Володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, його права, мету збору та осіб, яким передаються його персональні дані.

10.2. Організатор гарантує, що під час збору і подальшого використання отриманої інформації, він буде дотримуватися всіх положень чинного законодавства України щодо недоторканності особистої інформації, а також застосовувати всі доцільні запобіжні заходи стосовно зібраної інформації і надавати її лише тим, хто має на це достатні законні підстави та у порядку, що визначений чинним законодавством України.

11. Заключні положення:

11.1. Терміни, що використовуються в даних Правилах, відносяться виключно до даного Конкурсу.

11.2. Всі Учасники Конкурсу самостійно оплачують всі будь-які витрати, понесені ними у зв’язку з участю в Конкурсі.

11.3. Цей Конкурс не є лотереєю або послугою в сфері грального бізнесу.

11.4. Цей Конкурс дійсний лише для роздрібних покупців.